Thank you from Mailyn Redulla, 7 years old

Thank you from Mailyn Redulla (from 2007 report)

I am Mailyn Redulla, 7 years old, and in Grade 1. I would like to thank the people who gave me things for my schooling. Many thanks.

You are good to children like me. You are very kind. I will pray for you. I pray that you will be safe wherever you go and you will continue to help children like me.

Thank you.

In Filipino:
Ako po si Mailyn Redulla, 7 taong gulang, nasa unang baitang. Ako ay nagpapasalamat sa nagbigay ng gamit para sa aking pag-aaral. Maraming salamat sa inyo.


Napakabuti ninyo sa kagaya ko na mahirap. Ang bait po ninyo. Ipagdadasal ko kayo. Sana ay iligtas kayo saan man kayo naroroon at patuloy ang pagtuloy ninyo sa kagaya ko.


Marami pong salamat.